facebooktwitter

SEKO sjofolk schysta bananer

Allt fler väljer rättvist producerade varor, men få tänker på hur de hamnat i våra butiker. Det vill vi ändra på! SEKO sjöfolk arbetar för att schysta villkor ska gälla hela vägen, från produktion till transport. Så mycket som 80 procent av världens transporter går via sjöfart, ändå är sjöfarten det minst reglerade transportslaget.

Med engagemang från fler företag, politiker och konsumenter kan vi åstadkomma mer.


Nu har kampen börjat! Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta till sjöss och hur vi kan förbättra villkoren för världens sjöfolk.


Här kan du ladda ner och läsa vår kampanjfolder Kampen för schysta bananer på världshaven börjar nu och vår rapport Fair Freight.

 

Seko sjöfolk är en avdelning inom Seko - Service- och kommunikationsfacket.

Vi är i dagsläget cirka 7 500 medlemmar. Vanliga yrken inom Seko sjöfolk är matros, motorman, kocksteward, servitör och ekonomibiträde. Läs mer om oss här.